ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.com
Tk900.00BDT
1 سال
Tk900.00BDT
1 سال
Tk900.00BDT
1 سال
.net
Tk1150.00BDT
1 سال
Tk1250.00BDT
1 سال
Tk1250.00BDT
1 سال
.org
Tk1150.00BDT
1 سال
Tk1150.00BDT
1 سال
Tk1150.00BDT
1 سال
.biz
Tk1550.00BDT
1 سال
Tk1550.00BDT
1 سال
Tk1550.00BDT
1 سال
.info
Tk1450.00BDT
1 سال
Tk1450.00BDT
1 سال
Tk1450.00BDT
1 سال
.xyz
Tk170.00BDT
1 سال
Tk1150.00BDT
1 سال
Tk1150.00BDT
1 سال
.club
Tk350.00BDT
1 سال
Tk350.00BDT
1 سال
Tk350.00BDT
1 سال
.online
Tk2500.00BDT
1 سال
Tk3500.00BDT
1 سال
Tk3500.00BDT
1 سال
.co
Tk2700.00BDT
1 سال
Tk2850.00BDT
1 سال
Tk2850.00BDT
1 سال
.news
Tk2350.00BDT
1 سال
Tk2350.00BDT
1 سال
Tk2350.00BDT
1 سال
.live
Tk700.00BDT
1 سال
Tk2050.00BDT
1 سال
Tk2050.00BDT
1 سال
.tv
Tk2950.00BDT
1 سال
Tk3250.00BDT
1 سال
Tk3250.00BDT
1 سال
.com.bd
Tk2400.00BDT
2 سال
Tk2400.00BDT
2 سال
Tk2400.00BDT
2 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains